logo
header-add

Handla med eller investera i naturgas - allt du behöver veta

19:e September 2017

Reklaminformation till våra läsare: Denna artikel inkluderar sponsrade reklamlänkar till våra mäklarpartners. HandlaMedRåvaror.se använder intäkter från dessa sponsrade länkar för att förbättra och förnya vår site.Om du vill handla med naturgas är det viktigt att poöngtera denna råvara är ett fossilt bränsle som bildas av döda växtämnen som fångas mellan bergsavlagringar djupt under jordens yta. Dess huvudkomponent är metan som är en kemisk förening med en kolatom och fyra väteatomer. Naturgas innehåller också vissa kolvätegasvätskor och kolväten. Naturgasbildningen började för miljontals år sedan. Resterna av döda djur och växter förföll och bildade tjocka lager av organiskt material som blandades med sand och silt. Över tiden täckte ytterligare insättningar av sand och sten detta material och begravde det djupt under jordens yta. Tryck och värme förvandlade detta organiska material till de fossila bränslen vi använder idag. En del av av dessa ämnen förvandlades till kol, vissa utvecklades till petroleum och vissa förändrade sig till naturgas. De största länderna i världen extraherar och bearbetar hundratals miljarder kubikmeter naturgas årligen. Varan spelar en viktig roll för att producera el och fungerar som en källa till bränsle för hem, industrier och länder och är kan definitivt vara en ide att handla med naturgas.

Hur utvecklades naturgasmarknaden?

Även om naturgas var känd för antika civilisationer inträffade den första kommersialiseringen av bränslekällan inte förrän den industriella revolutionen. År 1785 började britterna använda naturgas som extraherades från kol till att belysa hus och gator. 1816 började staden Baltimore, Maryland använda naturgas till att belysa gator och 1821 gravde William Hart den första naturgasbrunnen i Fredonia, New York. Fredonia Gas Light Company blev det första amerikanska naturgasdistributionsföretaget. Användningen av naturgas under den amerikanska industrirevolutionen var mestadels begränsad till att ge bränsle till belysning. Utvecklingen av effektiva rörledningar under 1900-talet öppnade emellertid upp stora nya marknader för naturgas. Denna infrastruktur underlättade användningen av varan i hushållsuppvärmning och matlagning och apparater som vattenvärmare, ugnsområden, tillverkningsanläggningar och pannor. Idag finns mer än 900 offentliga gassystem i USA som är den största globala naturgasproducenten. Naturgas levererar mer än hälften av den energi som används av amerikanska bostads- och företagskunder och mer än 40% av den energi förbrukas av industrin så om du vill handla med naturgas eller investera i denna råvara så finns knappt någon råvara som är mer välanvänd bortsätt från olja.

Redo att börja handla med naturgas? Vi rekommenderar följande råvarumäklare för handel med naturgas:

Capital.com- Råvaruplattform på svenska med låga avgifter och tillstånd från svenska Finansinspektionen - Klicka här för att läsa mer

I USA kommer mest naturgasförbrukning från hushållsproduktionen. Eftersom naturgastransporter kräver rörledningar är de flesta andra länder beroende av inhemsk produktion eller import från grannländer. De senaste åren har amerikanska priser på naturgas varit starkt korrelerade med produktionen. Under perioder då produktionen ökade sjönk konsumentpriserna för naturgas medan produktionsnedgångar gav högre priser för dem som ville handla med naturgas.

handla med naturgas

Vad driver priset på naturgas?

Det finns ett begränsat antal naturgaskällor och det tar tid att utveckla, undersöka och borra nya. På samma sätt har många naturgaskonsumenter har inga konsumtionsalternativ på kort sikt. Invånare och småföretag som använder naturgas kan inte omedelbart byta till nya bränslekällor. Som ett resultat kan små förändringar i utbudet eller efterfrågan på naturgas orsaka stora svängningar i priset. Specifikt kan följande faktorer leda till de största prisdragningarna:

 • Naturgasproduktion
 • Väder
 • Ekonomisk tillväxt
 • Naturgaslager
 • Ersättande råvaror

 • Vi går in i detalj på några av dessa faktorer nedan:

  Väder

  Dåligt väder kan få stor inverkan på naturgaspriserna. Orkaner eller stormar kan begränsa borrningsaktiviteten och skapa försörjningsbrist. Allvarligt kallt väder kan också begränsa produktionen och leda till att priserna stiger. Vädret påverkar också efterfrågeekvationen. Svårt vinterväder kan orsaka stora ökningar av efterfrågan pånaturgas genom uppvärmning av bostäder och företagslokaler. I allmänhet kan plötsliga väderförändringar ha störst effekt särskilt om naturgasleveranser är bristfälliga och rörledningar används till full kapacitet.Läs mer om hur du kan handla här

  Ekonomisk tillväxt

  Stark ekonomisk tillväxt korrelerar i allmänhet med högre naturgaspriser. Ökningar i efterfrågan på varor och tjänster från kommersiella och industriella sektorer uppstår när ekonomin är som starkast. En ökning av den ekonomiska aktiviteten inom kommersiella och industriella sektorer innebär vanligtvis en ökad efterfrågan på naturgas. Detta gäller särskilt industrisektorn som använder naturgas för bränsle och som en komponent i föremål som sträcker sig från gödsel till läkemedel. Många företag vill handla med naturgas för att säkerställa att de har energi nog för senare expansioner.

  Naturgaslager och handla med naturgas

  Tillförsel av naturgas som hålls i underjordiska förvaringsutrymmen kan påverka priserna särskilt under perioder med hög efterfrågan. Förvaring kan se till så att naturgasleveranser görs när inhemsk produktion och import inte räcker. Under perioder med låg efterfrågan kan lagringsanläggningar absorbera produktionen och förhindra att priserna faller för långt. Naturgasförvaring i USA stiger vanligen från april till oktober då efterfrågan är lägre och minskar från november till mars när efterfrågan är högre. Under de senaste åren har dock lagringstillgångarna ökat i början av november.

  Ersättande råvaror

  Naturgas konkurrerar med andra energikällor inklusive kol, sol, vind och vattenkraft. Kol konkurrerar till exempel ofta starkt med naturgas i pris.

  Vi hoppas att vår artikel om naturgashandel har gett dig den information du behövde. Nästa naturliga steg är att kika in hos någon av de råvarumäklare vi kan rekommendera för att ta del om del av deras utbildningmaterial för att läsa mer om hur du kan handla med naturgas:

  Capital.com- Råvaruplattform på svenska med låga avgifter och tillstånd från svenska Finansinspektionen - Klicka här för att läsa mer