logo
header-add

Vad är råvaruhandel?

19:e Juni 2017

Reklaminformation till våra läsare: Denna artikel inkluderar sponsrade reklamlänkar till våra mäklarpartners. HandlaMedRåvaror.se använder intäkter från dessa sponsrade länkar för att förbättra och förnya vår site.Råvaruhandel är ett nischområde i finansvärlden som de senaste åren har fått större intresse bland individer som söker alternativa handelsinstrument från de vanliga aktierna och obligationerna. Råvaror som ofta handlas på finansmarknaderna är vanligtvis de som driver den globala ekonomins som vi bor i och dessa inkluderar viktiga och värdefulla metaller som guld-, silver-, koppar-, platina- och energiprodukter som olja och naturgas.

Både metaller och energier betraktas som hårda råvaror eftersom de bryts eller extraheras. Varor som vete, socker, majs och kakao är kända som mjuka varor. Till skillnad från hårda varor är de produkter som odlas snarare än extraherade eller utvinningsbara. Oavsett om de är hårda eller mjuka varor är den viktigaste grunden den stor globala efterfrågan på dessa råvaror i och med att dessa är nödvändiga för de saker som människor konsumerar eller använder.


Hur började råvaruhandel?

Alla råvaror kräver tid att producera och bearbeta innan de levereras från tillverkare till köpare. Detta ger upphov till två huvudformer av betalning som producenter och köpare kan handla med. Spotpriset är det pris du betalar för att köpa varan "på plats". Ett exempel är om ett företag vill omedelbart leverera en fat råolja idag kommer de att betala spotpriset vilket är dagens marknadspris på råvaran idag. Framtida kontrakt eller terminer innebär att om ett företag kräver råvaran i framtiden men vill ha viss framtida prissäkerhet idag kan det ingå ett framtida avtal med producenten. Detta är i grund och botten ett avtal mellan de två parterna för framtida leverans av varan för ett överenskommet pris.

råvaruhandel

Sätt att handla med råvaror

Varuhandel på finansmarknaderna fungerar på samma sätt som de två sätten ovan. Handlare kan handla med råvaror baserat på nuvarande spotpris (t.ex. Spot Gold, Spot Silver) och tjäna eller förlora pengar beroende på om priset rör sig för eller emot deras position. Spotpositioner har inget utgångsdatum vilket innebär att du kan hålla din position så länge du vill. Idag kan detta enklast handlas genom en CFD för den underliggande råvan.

Redo att börja handla med råvaror? Vi rekommenderar följande råvarumäklare för handel med råvaror:

Capital.com- Råvaruplattform på svenska med låga avgifter och tillstånd från svenska Finansinspektionen - Klicka här för att läsa mer

Handlare kan också välja en termin att handla. Till skillnad från en platsposition kommer en termin att löpa ut vid ett visst framtida datum. Värdet av ett framtida kontrakt kommer att härledas av hur mycket varan är prissatt i andra framtida kontrakt jämfört med spotpriset vid den tidpunkten. Råvaruterminer är högt standardiserade och handlas genom särskilda börser som säkerställer att alla kontrakt säljs och köps dagligen. Du kan läsa mer om hur du kan handla varor antingen via CFD eller Future i den här handboken från AvaTrade.


Risker med råvaruhandel

Liksom alla typer av finansiella instrument finns det risker när det gäller handel med varor. Här är de 4 största riskerna som potentiella handlare bör känna till.

Utbud och efterfrågan

Eftersom alla handlade råvaror används fysiskt på ett eller annat sätt kan priserna på varor svänga i stor utsträckning beroende på om efterfrågan ökar utbudet eller vice versa. Om ett stort land som Kina exempelvis skulle expandera sin infrastrukturutveckling de närmaste åren kommer priserna på handlade metaller sannolikt att öka.

Väder

För mjuka råvaror som vete, kakao och kaffe kan priserna öka om dåligt väder begränsar utbudet under en viss tidsperiod eftersom konsumenternas efterfrågan på dessa varor sannolikt kommer att förbli konstant

Politisk utveckling

Politisk utveckling kan orsaka prisfluktuationer. Om till exempel stora oljeproducerande länder i Mellanöstern är i en politisk oro kan det leda till en avmattning av oljeförsörjningen vilket leder till att oljepriserna ökar.

Växelkurser

Vare säg man gillar det eller inte de flesta varor är prissatta i amerikanska dollar (USD). För svenskar betyder det att utvecklingen för vår svenska krona (SEK) gentemot USD också är viktigt för oss eftersom eventuella vinster i våra affärer kan kompenseras om växelkursen rör sig mot oss.

Prisvolatilitet

En av de främsta anledningarna till att finansiella handlare är angelägna om att handla varor är på grund av prisvolatilitet. På grund av de olika riskerna som nämns ovan kan priserna fluktuera betydligt på kort sikt så att vinster kan göras förutsatt att en handlare tar rätt position. Genom att utnyttja hävstång kan vinstmarginalen öka ytterligare.

Naturligtvis gäller det omvända också. Oväntad prisvolatilitet kan leda till förluster för handlare som är på fel sida av sina affärer. Som sådan är det viktigt för handlare att förstå de råvaror de handlar med och de risker de utsätts för när de handlar med dessa råvaror. Att förstå dessa risker är vad som skiljer kunniga handlare från dem som blindt spekulerar på prisförändringar.

Om du vill läsa mer om handel med varor har vi en stegvis guide för att förklara hur dessa volatila men ovärderliga naturresurser passar in i den bredare handelsvärlden.

Vi hoppas att vår artikel om råvaruhandel har gett dig den information du behövde. Nästa naturliga steg är att kika in hos någon av de råvarumäklare vi kan rekommendera för att ta del om del av deras utbildningmaterial för att läsa mer om hur du kan handla med råvaror:

Capital.com- Råvaruplattform på svenska med låga avgifter och tillstånd från svenska Finansinspektionen - Klicka här för att läsa mer