logo
header-add

Råvaruanalyser med prisdiagram - Upptäck lönsam handel

5:e Juli 2017

Reklaminformation till våra läsare: Denna artikel inkluderar sponsrade reklamlänkar till våra mäklarpartners. HandlaMedRåvaror.se använder intäkter från dessa sponsrade länkar för att förbättra och förnya vår site.För nya råvaruhandlare som är intresserade av att basera sina marknadspositioner på teknisk analys är prisdiagrammen de viktigaste verktyget som finns tillgängligt. I början kan diagrammen själva tyckas som de är svåra att förstå men när de är avskalade till grundelementen börjar sakerna bli mer lättförståliga. I den här aktikeln kommer vi att titta på några av de faktorer som är involverade i att förstå hur prisdiagram i råvaruhandel fungerar och hur de kan användas för att placera handel på bästa sätt på råvarumarknaderna.

Diagramtyper

Först behöver vi en korrekt förståelse av diagrammen själva och det finns olika karttyper som kan användas men alla markerar marknadspriserna på Y-axeln och tidsvärdena på X-axeln. Detta är viktigt eftersom det i slutändan innebär att pris bestämms av de två viktigaste faktorer och råvaruhandlaren kan då ta ett belsut om att placera baserat på bedömningar av det historiska prisdiagramet.Den mest grundläggande diagramtypen är linjediagrammet. Ett exempel kan ses nedan med historiskt prisdiagram i olja:

råvaruanalyser och prisdiagram

Som du kan se visar det här enkla diagrammet pris och tid och inget annat. Här visas de värderingsnivåer som är upptagna i pris per slutet av varje handelsperiod. Eftersom detta är ett timmarschema är varje tidsintervall lika med en timme. Så när vi ser priserna på 75,55 innebär detta att råvarumarknaderna värderar olja på $75,55 i slutet av den aktuella timmen. Linjediagram är användbara för råvaruhandlare som vill få en snabb känsla av var priserna hamnar när som helst. Men om mer djupgående teknisk analys ska genomföras finns det andra diagramtyper som är mer användbara och används mer i tekniska råvaruanalys.

Redo att börja handla med råvaror? Vi rekommenderar följande råvarumäklare för handel med råvaror:

Capital.com- Råvaruplattform på svenska med låga avgifter och tillstånd från svenska Finansinspektionen - Klicka här för att läsa mer

Välja tidsramar

Nästa viktiga element i råvaruprisdiagramen är den tidsram som används. Tidsramar är kritiska för handel med råvaror eftersom huruvida en position är framgångsrik beror på hur priserna stängs under en viss tidsperioder. Det bör noteras att detta är ännu viktigare för handlare som handlar med terminsavtal i stället för i spotmarknader.

post-thumb

Här är den aktuella tillgången (olja) fortfarande densamma men prisinformationen är väldigt annorlunda. I detta fall representerar varje ljusstake en dag. Så öppna, stängda, höga och låga priser kommer att bestämmas av den prisaktivitet som ägde rum över varje handelsdag. På grund av detta är prisinformationen som ses på prisdiagrammet som helhet mycket större i naturen. En timmarschema kan visa den totala prisaktiviteten som ägde rum över dagar eller månader. Ett dagligt diagram kan visa den totala prisaktiviteten som ägde rum under månader eller år. Dessa faktorer är kritiska för tekniska analytiker som försöker bestämma hur länge en viss position ska hållas öpen.

Sammantaget kan råvarupriserna vara svåra att förstå när de ses för första gångnen men när vi förstår hur de grundläggande elementen som används för att visa prisaktivitet blir saker mycket lättare att förstå. Diagramtypen och den tidsram som används är avgörande för dem som vill göra lönsama trades. Utan denna förståelse kan handlare göra dyra misstag som kunde ha undvikits.

Vi hoppas att vår artikel om råvaruanalyser har gett dig den information du behövde. Nästa naturliga steg är att kika in hos någon av de råvarumäklare vi kan rekommendera för att ta del om del av deras utbildningmaterial för att läsa mer fler artiklar om råvaruanalyser:

Capital.com- Råvaruplattform på svenska med låga avgifter och tillstånd från svenska Finansinspektionen - Klicka här för att läsa mer