logo
header-add

Hur kan du handla med guld - en praktisk guide

19:e Augusti 2017

Reklaminformation till våra läsare: Denna artikel inkluderar sponsrade reklamlänkar till våra mäklarpartners. HandlaMedRåvaror.se använder intäkter från dessa sponsrade länkar för att förbättra och förnya vår site.Oron på finansmarknaderna de senaste åren har gjort att många handlare intresserat sig för att spekulera i guld. Frågan är dock alltid hur handla med guld på det bästa sättet att göra göra en lönsam trade om var priset är på väg. Vissa handlare väljer att investera i gruv- och prospekteringsaktier men detta utgör inte en direkt handel på guldpriser. Fysiskt guld, oavsett bullion eller mynt, har säkerhets- och lagringsproblem. Terminmarknaderna är ett annat alternativ men ett mycket lättare och mer tillgängligt fordon infört de senaste åren är CFD:er (Contract for Differance) som har guld som det underliggande instrumentet. Mer om detta senare i artikeln men först en snabb genomgång av guldhandel.

Vad påverkar guldpriset?

Traditionellt sätt har guld betraktats som en fristad under perioder av finansiell turbulens. När det finns någon form av marknadsnedgång kommer du sannolikt att se en uppgång i guld eftersom det anses vara en fristad som gör det till ett idealiskt finasiellt instrument för säkring av dessa händelser. Det beror bland annat på uppfattningen att guld är en råvara som kommer att hålla sitt värde bättre än en investering på mindre konkreta marknader som utländsk valuta eller aktier vilka båda kan tippa kraftigt på negativa ekonomiska data. Å andra sidan när den globala ekonomin njuter av en period av relativ ekonomisk stabilitet är guldpriset främst drivet av industriell användning inom medicinsk och teknisk tillverkning samt för smycken. Naturligtvis har guld inte någon nära industriell användning som koppar och zink. Guldpriset har hög efterfrågan på grund av sitt sätt att hålla värde medan metaller som koppar och zink är kopplat till efterfrågan från industrins utbuds- och efterfrågansanspråk.

Guld är också normalt prissatt i dollar så guld kommer normalt att gå i motsatt riktning till dollarkursen; när dollarn är under press kommer detta positivt påverka efterfrågan på guld eftersom handlare kommer att uppleva att de får en bättre affär på grund av växelkursen. Här är det värt att notera att höga guldpriser kan ha en negativ inverkan på smyckemarknaden, en industri som fortfarande står för cirka 70% av den fysiska efterfrågan på guld. Lägg till det faktum att lågkonjunkturen verkar ha nått handels- och aktiemarknader och enskilda aktier och valutahandlare kan alla börja se ökande klagorop från investerare och handlare. Båda faktorerna kan negativt påverka guldpriset och trycka ner priset igen. Med detta sagt finns det endast en begränsad mängd guld och det är inte möjligt att tillverka metallen på ett konstgjort sätt. Med detta sagt kan vi nu gå vidare och titta på de olika sätt som guld kan handlas på.

hur handla med guld

Terminskontrakt guld - mer komplicerat

Ett sätt att handla guld på är genom terminskontrakt för som handlas på börser i London, Tokyo, Sydney, Singapore, på New York Mercantile Comex Exchange (COMEX), New York Mercantile Exchange (NYMEX) och på ädelmetallsavdelningen från Chicagos handelsråd (CBOT). COMEX-terminskontrakten för guld handlas i golvet på börsen med hjälp av den gamla traditionella open-out-metoden. Även om tiden där den fyskiska börsen är öppen också ser mest omsättning så gör elektroniska system det möjligt för marknaden att förbli öppen hela dagen.

Redo att börja handla med guld? Vi rekommenderar följande råvarumäklare för handel med guld:

Capital.com- Råvaruplattform på svenska med låga avgifter och tillstånd från svenska Finansinspektionen - Klicka här för att läsa mer

Guldterminer består av ett kontrakt där en part binder sig för att sälja eller köpa en förutbestämd kvantitet och kvalitet på guld på ett framtida förutbestämt datum till ett överenskommet pris. Avtalsparter (som kan vara gruvföretag, spekulanter, hedgefonder etc) kan ta en fysisk leverans av det underliggande guldet på förfallodagen även om det i praktiken är ovanligt. Framtida kontrakt handlas marginellt och sådana investeringar tenderar att vara starkt anpassade till metallets pris och därigenom mycket volatila vilket gör dem till en högrisk/högbelöning investering. Att handla med terminer är inte direkt lätt och kräver stort kapital, djup förståelse om guldhandeln och mycket tid att genomföra. Det är då konstigt att alla svenska nätmäklare säljer dessa istället för vårt nästa alternativ som är:

Handla guld med en CFD - mer enkelt och flexibelt

Ett alternativ är att använda CFD:er för att få hävstångsexponering för i handel med guld. En guld CFD är en kontrakt för att köpa eller sälja en viss mängd guld och vinsten eller förlusten på CFD:en bestäms av prisförändringen av guld. Eftersom det är ett derivat behöver du aldrig ta itu med ägandet av guldet men du kan dra nytta av alla vinster precis som om du hade ägt guldet själv. Den andra fördelen är att det kostar dig en bråkdel av det belopp du behöver köpa guldet i och med hävstångseffekten och du kan köpa mycket lägre volymer guld än vad du kan göra på terminskontrakt.

post-thumb

Guld-CFD:er är bland de vanligaste sätten att handla med guld och därmed en av de mest likvida produkterna du kan handla med. Fördelen med detta är att spreaden är snävare och du borde kunna gå in och ut ur positioner enkelt oavsett handelsstorlek. Guldmarknaden är mycket volatil och dagliga handelsintervall på $ 40 (dvs motsvarande 400 punkters rörelser) är vanliga under en handelsdag. Beroende på hur och var du handlar hittar du variationer på de tillgängliga CFD:erna för guld. Till exempel kan du köpa en CFD över spotpriset vilket är det aktuella citerade priset på börsen eller kan du välja att handla CFD:er baserat på det rådande guldpriset. Vanligtvis finns det standardiserade kontraktstorlekar som 10 ounces eller 100 ounces guld och även mini-kontrakt på 1/10 av standardstorleken. Läs mer om hur du kan handla här

Oavsett storleken på CFD-kontraktet kommer vinsten (eller förlusten) du gör direkt från värdeförändringen på den köpta guldmängden. Marginalen eller det belopp du behöver köpa kontraktet kan vara så lite som 3% av värdet. Du kommer att debiteras ränta för varje dag du håller CFD som om du hade lånat pengarna från mäklaren för att köpa hela kvantiteten. Om priset går ner och du har en lång position kan du också få ett marginalanrop vilket är en order från din mäklare att lämna in pengar för att täcka dina förluster hittills. Här kommer ett exempel hjälper till att illustrera hur processen fungerar:

Ett praktiskt handelsexempel


Säg att guldpriset är på $ 1071 till $ 1071,50. Det andra priset är det pris du betalar om du går lång. Nu tar du ut ett minikontrakt för 10 ounces till anbudspriset vilket motsvarar $ 10 715 guldbelopp. Om marginalen är 3% skulle detta kräva 321,45 USD i ditt konto hos CFD-mäklaren.En vecka senare citeras guld på $ 1094,50 till $ 1095. För att stänga ditt kontrakt säljer du till $ 1094,50. Värdet på det guld du kontrollerade har ökat från $ 10 715 till $ 10 945, vilket är $ 230. Räntan du blir debiterad (oftast runt 0,008% dagligen) för att hålla den här positionen i en vecka skall tas bort från det här beloppet men men du har fortfarande gjort en 62% vinst på insatt kapital.

Vi hoppas att denna artikel har ökat din förståelse för hur man kan handla guld. Vi rekommenderar att du läser vidare i andra arktiklar om guld som vi har och när du är redo öppnar ett gratis demokonto för guldhandel hos en av våra rekommenderade mäklare.

Vi hoppas att vår artikel om hur man handlar med guld har gett dig den information du behövde. Nästa naturliga steg är att kika in hos någon av de råvarumäklare vi kan rekommendera för att ta del om del av deras utbildningmaterial för att läsa mer om hur du kan handla med guld:

Capital.com- Råvaruplattform på svenska med låga avgifter och tillstånd från svenska Finansinspektionen - Klicka här för att läsa mer